به سایت شخصی مختار رنجبر خوش آمدید
     
به Ø³Ø§ÛŒØª شخصی مختار رنجبر خوش آمدید

Photo Gallery

Research Page

Favorite Links

Friends page

 

This page is in UTF-8 format. Please choose View > Encoding > Unicode(UTF-8) to view it correctly

 


سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)- دانشگاه شهید بهشتی تهران

کارشناسی مدیریت بازرگانی - دانشگاه هرمزگان بندرعباس

دانشجوی ممتاز و کسب رتبه اول دوره با معدل 27/18

دیپلم علوم تجربی - دبیرستان نمونه دولتی شهید نصیری لاری

دانش آموز ممتاز با معدل 56/18

 

سوابق اجرایی

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت لارستان

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت آریا پویش بندر

کارشناس ارشد بازاریابی و تحلیل بازار گروه فن آوا

کارشناس فروش و بازاریابی شرکت سبا سیستم تهران

دبیر شورای صنفی دانشکده مدیریت و علوم انسانی دانشگاه هرمزگان

سوابق تحقیقاتی
E-Commerce , QFD, IDC, VSAT, ADSL تحقیق پیرامون تکنولوژیهای

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم استقرار و جریان کار دانشگاه هرمزگان

تجزیه و تحلیل سیستم انبارداری اداره شیلات هرمزگان

تحقیق پیرامون سیستم های ارزیابی عملکرد ، رهبری تغییر و مدلهای تعالی سازمانی

تحقیق پیرامون بازاریابی الکترونیک و مدلهای آن